Marit Lia style=

Marit Lia

President
Tove Annexstad style=

Tove Annexstad

Visepresident
Anne-Lise Andersen style=

Anne-Lise Andersen

Sekretær
Bente Solberg style=

Bente Solberg

Kasserer
Karin Ruud style=

Karin Ruud

Past president